Na czym polega emisja akcji i co warto wiedzieć na ten temat?

Decyzja o wejściu spółki na giełdę jest podyktowana rozmaitymi przesłankami, przy czym kluczowe znaczenie ma chęć pozyskania kapitału. Dzięki emisji akcji mogą one pozyskać inwestorów oraz pieniądze niezbędne do rozwijania działalności i umacniania pozycji na rynku.

Definicja emisji akcji

Poprzez emisję akcji należy rozumieć podwyższenie kapitału własnego przez spółkę akcyjną, które polega na utworzeniu – czyli wyemitowaniu – nowych akcji. Emisja może mieć charakter publiczny lub być skierowana do określonej grupy odbiorców. Akcje są wprowadzane do obrotu zarówno na rynek główny, jak i alternatywny nazywany także pozagiełdowym. W Polsce rynkiem głównym jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a alternatywnym rynek NewConnect. Oczywiście w obu przypadkach spółka musi spełnić pewne wymogi.

Jakie są rodzaje emisji akcji?

Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, emisja akcji może przybrać jedną z dwóch form: założycielską lub kolejną. Emisja założycielska ma nierozerwalny związek z powstawaniem nowej spółki, co oznacza m.in. konieczność podpisania aktu notarialnego. Obowiązkowo muszą zostać w nim zamieszczone osobowe dane akcjonariusza, a także informacje dotyczące liczby i rodzaju akcji. Co się zaś tyczy emisji kolejnej, to mówi się o niej w sytuacji, kiedy dana spółka funkcjonuje już od jakiegoś czasu i poprzez wyemitowanie akcji chce podwyższyć swój kapitał.

Jakie są największe korzyści płynące z emisji akcji?

Na emisję akcji spółki decydują się z wielu powodów. Możliwość pozyskania środków finansowych odrywa tu najważniejszą rolę, ale nie jest to jedyna zaleta omawianego działania. Spółka poprawia swój rynkowy wizerunek i zyskuje na wiarygodności w oczach klientów oraz kontrahentów. Emitowanie akcji pozwala jej również zdobyć przewagę nad konkurencją oraz pozyskać informacje na temat sytuacji finansowej konkurencyjnych spółek. Warto też pamiętać o tym, że emitowanie akcji w porównaniu z tradycyjnymi formami zaciągania zobowiązań jest o tyle korzystniejsze, że odsetki od długu wpływają na wynik netto spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *