Kim jest komornik sądowy?

Wielu z nas zastanawia się, co może nam grozić w przypadku niepłacenia długów, bądź jakichkolwiek innych zobowiązań finansowych. Prędzej czy później, gdy będziemy uchylać się od płatności sprawa może trafić do sądu, a za wprowadzenie w „życie” wyroku odpowiadać będzie osoba zajmująca się właśnie egzekwowaniem długów.

Kim jest komornik sądowy?

Kto w takim razie jest powoływany do tak dużej odpowiedzialności? Oczywiście owiani złą sławą komornicy, czyli funkcjonariusze publiczni działający przy sądzie rejonowym. Warto jednak wiedzieć, że nie są oni jednak w urzędnikami powołanymi przez państwo. Komornik to przedstawiciel władzy publicznej, który ma zagwarantować wykonywanie wyroków sądowych, które zostały wydane przez Rzeczpospolitą Polską. Podkreślmy więc, iż jako funkcjonariusz publiczny komornik może skorzystać z prawa szczególnej ochrony. Jakiekolwiek naruszenie nietykalności cielesnej komornika jest więc traktowane tak samo jak np. podobna czynność wobec policjanta, tak więc możliwa kara jest będzie znacznie bardziej surowa.

Oczywiście posada komornika jest związana z większą odpowiedzialnością, gdy popełni jakiekolwiek przestępstwo dotyczące swojej pracy. Obszar pracy komornika to tzw. rewir, działa w obrębie sądu rejonowego. Jego praca, jak już wspominaliśmy polega na egzekucji wyroków sądowych. Same egzekucje komornicze polegają tym, iż za pomocą wyodrębnionych środków przymusu komornik musi pobrać z majątku dłużnika wierzytelności. Procedura cywilna w naszym kraju dzieli egzekucje sądowe na dwa rodzaje – świadczenia materialne oraz niematerialne, czyli np. wydanie ruchomości, czy też eksmisja z zamieszkałego lokalu.

Tak naprawdę jednak do konkretnych czynności ze strony komornika dochodzi dopiero po odbyciu rozprawy i wydaniu tzw. tytułu wykonawczego przez sąd rejonowy. Tytuł wykonawczy wydaje wyłącznie taki sąd podczas postępowania rozpoznawczego, które jest poprzedzone postępowaniem egzekucyjnym. Dopiero w postępowanie egzekucyjnym włączony zostaje komornik sądowy. Komornik nie może jednak wykonywać jakichkolwiek ruchów w temacie odebranie należności bez wniosku o wszczęcie egzekucji ze strony wierzyciela oraz bez złożenia ważnego tytułu wykonawczego.

Komornik sądowy – uprawnienia

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, iż komornik nie ma żadnych uprawnień w temacie umarzania długów, bądź też do ustosunkowywania się w temacie zasadności wyroków. Tak naprawdę komornik ma uprawnienia tylko i wyłącznie w kwestii dokładnej weryfikacji, czy złożone wnioski są poprawne formalnie. Bezzasadne jest zatem jakiekolwiek negocjowanie warunków spłat z komornikiem, nie ma on bowiem żadnej mocy prawnej.

Interwencja komornika w sprawie jest więc tak naprawdę końcowym etapie w łańcuchu postępowania odnośnie odzyskania wierzytelności. Jeżeli chcemy w jakikolwiek sposób zatrzymać całą „machinę” postępowania komorniczego musimy zainterweniować we wcześniejszym etapie. Warto więc po prostu skontaktować się z wierzycielem, z bankiem np. o obniżenie raty, bądź wydłużenie terminu spłaty. Oczywiście są sytuacje, gdy do pozwania dojdzie przez pomyłkę. Wówczas jednak również po naszej stronie powinna być obrona chociażby w sądzie i udowodnienie, że zgłoszona sprawa do sądu jest bezzasadna. Po wydaniu tytułu wykonawczego nie mamy już żadnej możliwości obrony. Nie ma co więc unikać ingerencji z naszej strony, jako dłużnika, bo później nasze pole działania będzie ograniczone do minimum.

Licytacje komornicze

Warto poruszyć również kwestię licytacji komorniczych. Licytacje komornicze odbywają się w przypadku, gdy wyrok sądowy dotyczy egzekucji z tytułu ruchomości, a także nieruchomości. Wówczas komornik sądowy zobowiązany jest do przeprowadzenia właśnie tego typu postępowania. Komornik musi zastosować specjalne obwieszczenie na internetowej stronie Krajowej Rady Komorniczej: licytacje.komornik.pl i umieścić ogłoszenie w budynku sądu rejonowego. Oprócz strony internetowej i budynku sądowego takie ogłoszenie znajduje się również w lokalu organu gminy, czy też w lokalnym dzienniku, poczytnej gazecie.

Samo obwieszczenie, które powinno zostać wystawione na dwa tygodnie przed odbyciem samej procedury licytacji musi zawierać w sobie następujące informacje:
– lokalizacja, w której odbędzie się licytacja komornicza
– dokładna data i godzina
– szczegóły dotyczące przedmiotu licytacji komorniczej
– warunki licytacji
– sumę oszacowania i cenę wywołania
– miejsce i czas, kiedy można oglądać przedmiot licytacji.

Ważne jest też, by obwieszczenie zawierało w sobie informację odnośnie tego, iż prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji komorniczej i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli te osoby przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji przedmiotu  przez komornika sądowego oraz uzyskały w tym zakresie orzeczenie, które wstrzyma egzekucję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *