Na czym polega emisja akcji i co warto wiedzieć na ten temat?

Decyzja o wejściu spółki na giełdę jest podyktowana rozmaitymi przesłankami, przy czym kluczowe znaczenie ma chęć pozyskania kapitału. Dzięki emisji akcji mogą one pozyskać inwestorów oraz pieniądze niezbędne do rozwijania działalności i umacniania pozycji na rynku. Definicja emisji akcji Poprzez emisję akcji należy rozumieć podwyższenie kapitału własnego przez spółkę akcyjną, które polega na utworzeniu – […]